Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 46 531 517

Alapítványaink

A Baross ifjúságáért Alapítványt az iskola dolgozói 1993-ban alapították, törzstőkéje 56.790.- Ft. Az alapítványt kuratórium irányítja.  Az alapítvány kuratóriumi tiszteletbeli tagja volt haláláig Baross Gábor volt közlekedési miniszter dédunokája, Baross Dénes is. Az alapítvány 2007 januárjától közhasznú alapítványként tevékenykedik. Az alapítvány célkitűzéseinek megfelelően szoros kapcsolatban áll az iskolával, illetve egyéb iskolai alapítványokkal. 

Adószámunk: 18405699-1-05

Célkitűzéseink közül néhányat kiemelnénk:

Kizárólagosan a Miskolci SzC Baross Gábor Szakgimnáziuma tanulóinak támogatása az 

  • az oktatás és képzés anyagi- technikai feltételeinek javítása,

  • az iskolai és más kulturális, sport, szabadidős programok támogatása,

  • a versenyek, a vetélkedők szervezéséhez, a nyertesek díjazásához való hozzájárulás,

  • a honi és külföldi diákkapcsolatok kiépítésének segítése (pl. kiutazáshoz, vendéglátáshoz támogatás), a diákok nyelvtanulásának 

  • a diákok számára kiírt pályamunkák díjazása, 

  • kiemelkedő diákteljesítmények jutalmazása.

 

Az alapítvány, mint közhasznú szervezet: 

Az alapítvány célját különösen a:

  • nevelési- és oktatási tevékenységek, 

  • környezetvédelmi tevékenység (természeti- és épített környezet 

  • sport tevékenység, 

  • kulturális tevékenység (kulturális örökség megőrzése, népművészet, hagyományőrzés, helyi kultúra ápolása) tevékenységek révén valósítja meg, melyek közhasznú tevékenységeknek tekintendők. 

 

A személyi jövedelemadó 1%-os visszaigénylésére jogosultak vagyunk, mióta ez a lehetőség fennáll. Az iskola diákjai is – lehetőségükhöz képest – támogatják az alapítványt. Az összegyűlt támogatásokból, a meghirdetett céloknak megfelelően egyrészt az oktatás tárgyi feltételeit javítjuk. Így minden esztendőben 2-3 tanterem felújítását oldjuk meg. Másrészt kuratóriumi döntés értelmében „Kiváló Baross-diák” díj odaítélésére kerül sor. Alapításának és adományozásának célja a kiemelkedő tanulói teljesítmények méltó elismerése és megörökítése. Ezt a díjat az iskola azon végzős diákjai kaphatják, akik a tanulmányi, szakmai munkában nyújtott eredményeikkel, ill. a tanulmányi, szakmai, műveltségi vagy egyéb versenyeken, vetélkedőkön, pályázatokon elért sikereikkel az iskola hírnevét növelik. Szintén a kimagasló tanulmányi eredmény jutalmazására nyújt lehetőséget a nem végzős diákoknak a „Baross-ösztöndíj”, melynek nyertesei a következő tanévben havi rendszerességgel anyagi támogatásban részesülnek.

Alapítványunk támogatható pénzadománnyal:

Az adományok befizethetők postai csekken, illetve banki átutalással Alapítványunk számlaszámára .Köszönjük, hogy a tavalyi évben a személyi jövedelemadó 1%-ával a "Baross Ifjúságáért Alapítvány"- t támogatta. Kérjük, hogy az ez évi személyi jövedelemadó 1%-át ismételten ajánlják fel iskolánk alapítványa javára, gyermekeik tanulási körülményeinek javítása érdekében. 

Adószámunk: 18405699-1-05