Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 46 531 517

Bemutatkozás

Iskolánk alapvető feladata, célja most és a jövőben is a gazdaság igényeit minden szempontból legjobban kielégítő szakemberek képzése.

Alapelvünk: olyan színvonalú szakképzés folyatása, mely növeli az iskolánk falai közül kikerülő tanulók elhelyezkedési esélyeit.

Társadalmi kötelezettségünk, hogy a tanulóink életpályájuk során ne a társadalom leszakadó, gyakran gondoskodásra is szoruló rétegéhez tartozzanak. Ennek keretében szoros együttműködésre törekszik olyan partnerekkel, akik segítséget tudnak nyújtani a munkaerő-piaci elvárások feltárásában, az elvárások meghatározásában.

Tanulóinkat igyekszünk olyan általános műszaki ismeretek birtokába juttatni, amelyek megkönnyítik az elhelyezkedést, a munkáltatónál megkívánt speciális szakismeretek folyamatos elsajátításának képességeit, vagy az esetleges pályamódosítást.

Olyan örök érvényű erkölcsi értékek közvetítésére törekszünk, mint a szakmai tisztesség és szakmai önbecsülés.

Ebben a folyamatosan változó gazdasági és jogi közegben kell a köznevelés intézményeinek - így iskolánknak is - hatékony, a gazdaság érdekeit minél jobban kiszolgáló, eredményes oktató-nevelő munkát végezni.