Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 46 531 517

Középfokú beiskolázás

Miskolci SZC Baross Gábor Üzleti és Közlekedési Technikum  

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 

a 2021/2022. tanévre 

(OM azonosító: 203060/013) 

 

Intézmény 

 

Miskolci SZC Baross Gábor Üzleti és Közlekedési Technikum  

             Telefonszám:                               +3646/531-517, +3670/668-1546; +3670/668-1549;

             E-mail :                                        titkarsag_baross@miskolci-szc.hu

             Honlap:                                        https://barossg-misk.edu.hu

             Igazgató neve:                             Jobbágyné Füreder Anita

             Pályaválasztási felelős neve:      Gál Lajos

             E-mail címe:                                palyaorientacio_baross@miskolci-szc.hu

  

Képzési kínálat

TECHNIKUM

5 éves technikumi képzés

Szakmai oktatás ágazata

Tanulmányi területet jelölő egyedi kód

Gazdálkodás és menedzsment

0001

Közlekedés és szállítmányozás

0002

 

Sikeres ágazati alapvizsgát követően az ágazat lehetséges, választható szakképzettség kimenete:

Gazdálkodás és menedzsment 

  • Pénzügyi-számviteli ügyintéző

  • Vállalkozási ügyviteli ügyintéző

Közlekedés és szállítmányozás  

 A középfokú felvételi eljárásának rendje

Az iskolába történő tanulói felvétel a mindenkori jogszabályok szerint lefolytatott felvételi eljárás keretében, vagy más iskolából a jogszabályi előírások alapján való átvétellel valósul meg. Feltétel a 8 általános iskolai osztály elvégzését igazoló bizonyítvány és a megfelelő életkor, valamint általános egészségügyi feltételeknek való megfelelés.

A tanuló felvételi pontszáma az általános iskola 7. osztály év végi és 8. osztály félévi osztályzatai /magyar nyelvtan, irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika/ alapján kerülnek meghatározásra. Tantárgyi mentesség esetén informatika, több tantárgyas felmentések esetében az alábbi sorendben földrajz, biológia, fizika, kémia tantárgyak beszámítására van lehetőség. Felvételi vizsga (központi írásbeli, szóbeli) nincs.

A felvételről vagy az elutasításról 2021. április 30-ig írásban értesítjük a tanulókat és szüleiket az általános felvételi eljárás keretében.

Az oktatás sajátos jellemzőinek megadása

A tanulók 5 év alatt érettségi vizsgát tesznek, és technikusi szakképzettséget szereznek. Az érettségi vizsgát két részletben, 12. év végén matematika, magyar nyelv és irodalom és történelem tárgyakból, 13. év végén pedig idegen nyelvből és szakmai tantárgyakból teszik le a tanulók. Szakmai tárgyból emelt szintű érettségi vizsgát tesznek, ezért a technikumban végzettek jelentős előnyt élveznek a felsőoktatási felvételin a szakirányú továbbtanulás esetén. A 9. és 10. évfolyam az alapozásról szól. Az első két évben ágazati alapismereteket tanulnak a tanulók, melyet 10. évfolyam végén ágazati alapvizsgával zárnak. Az alapvizsga a munkavégzéshez szükséges alaptudást és kompetenciát méri. A szakképzésben részt vevő tanulók ösztöndíjat kapnak. Az ösztöndíj mértéke a tanuló tanulmányi eredményétől függ.

A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv(ek) megadása

A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv a következők egyike: angol nyelv, német nyelv.

A sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók fogadásának megadása

Iskolánkban lehetőség nyílik integrált formában a sajátos nevelési igényű (SNI - egyéb pszichés fejlődési zavarral - súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) és beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel (BTMN) küzdő tanulók ellátására. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében kérjük, hogy a jelentkezési laphoz csatolják az SNI vagy BTMN státuszról szóló érvényes szakértői véleményt. Tantárgyi mentesség esetén kérjük a jelentkezési lapon tüntessék fel a póttantárgy eredményeit is.

A tanulmányi területekre benyújtott felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai

A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél előnyben részesítjük az iskolánk által szervezett versenyen eredményesen szereplő, illetve megyei vagy országos versenyeredménnyel rendelkező tanulót, ezt követően a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Miskolc vonzáskörzetében található, illetve akinek sajátos helyzete azt indokolja. A sajátos helyzetűnek számít az, aki szociálisan hátrányos helyzetű társadalmi csoport tagja (a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló nyilatkozat, a helyi kisebbségi önkormányzat igazolása szükséges), esetleg SNI vagy BTMN érvényes szakértői véleménnyel rendelkezik. Az előnyök megadása a fenti sorrendben történik. A szempontok meglétéről a szülőnek kell írásban nyilatkoznia.

 

A tanulmányi terület további felvétel feltételei

Egészségügyi és Pályaalkalmassági követelmények

Tanulmányi terület

Egészségügyi követelmény

Pályaalkalmassági követelmények

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

nincs

nincs

Vállalkozási ügyviteli ügyintéző

nincs

nincs

Logisztikai technikus

nincs

nincs

Postai üzleti ügyintéző

nincs

nincs

Vasútforgalmi szolgálattevő technikus

szükségesek
(203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet)

nincs

Vasútforgalmi szolgálattevő technikus esetén egészségügyi követelmények a következők:

-              átlagos testi fejlettség, testi és érzékszervi hiánytalanság

-              megfelelő mozgáskoordináció

-              tünetmentes szervi működés

-              ép idegrendszer, ép látótér, ép hallás

-              beszédképességbeli hiánytalanság

-              biztos színérzés

-              Szemüveg használata +4.0D és -5.0D között.

Kizáró okok:       Epilepszia, színtévesztés, látásélesség nagymérvű csökkenése.

Kollégiumi férőhely biztosítása

Az iskolánkba beiratkozottak számára kollégiumi elhelyezésre lehetőség van az  iskolánk szomszédságában (50m) található koedukált kollégiumban illetve a város egyéb kollégiumaiban.

Az érdeklődők tájékozódási lehetőségei

Nyílt Nap(ok): 

2020. november 12. – Pályaorientációs nyílt nap - online

2020. december 4. – Beiskolázási nyílt nap - online

 

A megújult szakmaleírásokat tartalmazó Tájékoztató füzet az alapszakmákról elérhetősége: 

                                      https://ikk.hu/hirek/megjelent-az-uj-szakmafuzet

Karriertervező kiadványunk elérhető honlapunkon: 

                                      https://www.miskolci-szc.hu/