Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 46 531 517

Ösztöndíj

Ösztöndíjak az új szakképzési rendszerben

A szakképzésbe 2020/2021. tanévtől belépő tanulók számára ösztöndíj rendszert vezettek be, ami azt jelenti, hogy a tanulók már az ágazati alapoktatás során ösztöndíjat kapnak. A szakirányú oktatás során nem duális képzés esetén a tanuló tanulmányi átlaga alapján történik az ösztöndíj kifizetés. A szakmát tanuló diákok pályakezdési juttatásra is jogosulttá válnak az első szakma megszerzését követően. Az ösztöndíj rendszerben rászorultsági támogatást is kaphatnak a diákok, ez nem jár automatikusan, meg kell pályázni. Amennyiben hátrányos helyzetű vagy és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül a tanuló tanulmányi átlaga 3,5 felett van, az ösztöndíjra jogosult.

A táblázat részletesen rögzíti az új ösztöndíjrendszer alapjait.

A 2020. SZEPTEMBER 1-JÉN BEISKOLÁZOTT TANULÓK ÖSZTÖNDÍJAI

Alapja a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egyhavi összege,
amely 2020. január 1-t
ől 161.000 Ft

ÁGAZATI ALAPOKTATÁS

Ösztöndíj a technikumban

(9-10. évfolyam) havonta

alap %-a összege 2020-ban

5 % = 8.050 Ft

SZAKIRÁNYÚ OKTATÁS

Ösztöndíj

(havonta nem duális képzés esetén)

tanulmányi átlag

alap %-a összege 2020-ban

2,00 -2,99

5 % 8.050 Ft

3,00 -3,99

15 % 24.150 Ft

4,00 -4,49

25 % 40.250 Ft

4,49 <

35 % 56.350 Ft

RÁSZORULTSÁGI TÁMOGATÁS HAVONTA

tanulmányi átlag

3,5 <

 


12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

Hatályos: 2020.07.01 - 2020.12.31

174. § (1)47 Az ösztöndíj, az egyszeri pályakezdési juttatás és a támogatás tanuló részére történő folyósításáról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprésze terhére gondoskodik.

(2)48 Az ösztöndíjra és a támogatásra való jogosultságot a tárgyhónap tizenötödik napján a regisztrációs és tanulmányi rendszer alapján kell megállapítani és azt minden hónap huszonnyolcadik napjáig kell átutalni azzal, hogy a félév első két hónapjára járó ösztöndíj, illetve támogatás a második hónapban egy összegben kerül átutalásra, a július és augusztus hónapra járó ösztöndíj, illetve támogatás a június hónapban járó ösztöndíjjal, illetve támogatással egy időben kerül átutalásra. Az egyszeri pályakezdési juttatást a szakma megszerzését követő hatvan napon belül kell átutalni.